søndag 1. oktober 2017

Høre og gjøre?
Har vi fasiten?


Den som er klok
hører det Jesus vil si
og gjør det ordene sier.

Hm

Den som bare hører
men ikke gjør det ordene sier, -
den går det dårlig med -
når det blir uvær,
Leser jeg videre fra
http://www.bibel.no

Kanskje det betyr at
når livet blir vanskelig,
eller når Jesus kommer for å hente oss,
da kan vi ha mistet troen,
hvis vi ikke har hørt
og gjort etter det ordene sier oss.

Hvis vi ikke har lest og hørt
fra bibelen,
og tatt ordene inn over oss?

Hm.

Hva betyr dette for deg?
Hvis jeg ikke tar feil,
så er dette svært viktig
for både Deg og Meg.
Dette er helt frivillig.
Ikke gøy sier du kanskje.

Hm

Hva skal jeg svare?
Du og jeg står likt,
med samme muligheter.
Jeg syns det er dette
som handler om 
det beste og det viktigste
i mitt liv.

Det føles aldri som noe jeg må.
Det er som om jeg har vunnet
muligheten til
å få inspirasjon, hjelp og støtte
fra han som skapte meg
og hele universet.

"Slapp av" -
jeg forstår ikke dette jeg heller.
Men det er som om vi plutselig
kan merke Guds godhet.
Og det er som om Gud
plutselig sender noen
der vi er, går eller sykler, -
og
plutselig
merker vi at 
Gud er tilstede.
Og du er til for en,
som trenger deg.
Eller plutselig
merker du at en er der for deg.
Plutselig virker Guds godhet,
og merkes fordi
vi har valgt Jesus.

Fordi Gud er med
der vi er,
når det er det vi ønsker
og lever for.

Plutselig
har du det gøy og spennende,
fordi du vandrer
sammen med Gud,
og han viser deg noe positivt
du får bidra med
til de rundt Deg.

Jeg vet at dette kan virke
som uvirkelige tanker
for Deg.
Men kanskje
plutselig
merker du Gud -
der Du er.

Vi
undres.

Fra 
www.bibel.no:
Hver den som hører disse mine ord
og gjør det de sier,
ligner en klok mann
som bygde huset sitt på fjell.
Regnet styrtet, elvene flommet,
og vindene blåste og slo mot huset.
Men det falt ikke,
for det var bygd på fjell.
    Og hver den som hører disse mine ord
og ikke gjør det de sier,
ligner en uforstandig mann
som bygde huset sitt på sand.
Regnet styrtet, elvene flommet,
og vindene blåste og slo mot huset.
Da falt det,
og fallet var stort.»
    Da Jesus hadde fullført denne talen,
var folket slått av undring over hans lære,


Men troen er en tro
som ikke hviler på 
gode gjerninger.

Ef.2.8-10
For av nåde
er dere frelst,
ved tro.
Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte
av seg selv.
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd
har lagt ferdige
for at vi skulle vandre

dem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar