onsdag 26. februar 2014

JESUS SIER:

Som Far har elsket meg,
har jeg elsket dere.
Bli i min kjærlighet! 
Hvis dere holder mine bud,
blir dere i min kjærlighet,
slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 

Dette har jeg sagt dere
for at min glede kan være i dere
og deres glede kan bli fullkommen. 
Og dette er mitt bud:
Dere skal elske hverandre
som jeg har elsket dere. 
Ingen har større kjærlighet
enn den som gir livet for vennene sine. 

Dere er mine venner
hvis dere gjør det jeg befaler dere. 
Jeg kaller dere ikke lenger tjenere,
for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør.
Jeg kaller dere venner,
for jeg har gjort kjent for dere alt jeg har hørt av min Far. 

Dere har ikke utvalgt meg, men
jeg har utvalgt dere
og satt dere til å gå ut
og bære frukt,
en frukt som varer.

Da skal Far gi dere
alt dere ber om i mitt navn. 

Dette er mitt bud til dere:
Elsk hverandre!


Fra dagens bibelord i Joh.15: www.bibel.no


2 kommentarer: