tirsdag 22. januar 2019

Tenk om Du får hjelp av En som vil og kan
Tenk om
Jesus stopper opp,
og ber Deg
komme bort til ham.

Tenk om du vet at
«alt er mulig for den som tro.»

Tenk om du går
bort til Jesus
og Han spør Deg:
«Hva vil du Jeg skal gjøre for Deg?»

Tenk om Jesus gjør,
det du ber Han om,
fordi du møter Ham
og
tror på Ham.


Fortsettelse kommer...

Fra www.bibel.no

Bartimeus
48 Mange snakket strengt til ham
og ba ham tie,
men han ropte bare enda høyere:
«Du Davids sønn,
ha barmhjertighet med meg!» 

49 Da stanset Jesus og sa:
«Be ham komme hit!»
De ropte på den blinde og sa til ham:
«Vær ved godt mot!
Reis deg!
Han kaller på deg.» 
50 Mannen kastet kappen av seg,
sprang opp og kom til Jesus. 

51 «Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus.
Den blinde svarte:
«Rabbuni, la meg få synet igjen!» 

52 Da sa Jesus til ham:
«Gå du! Din tro har frelst deg.»
Straks kunne han se,
og
han fulgte Jesus på veien.1 kommentar: