onsdag 30. januar 2019

Hvorfor tvilte du?
Hvorfor tvilte du?
Jeg merker ordene treffer meg,
Egentlig tror jeg på Gud,
og tror at han kan hjelpe.
Ja, - jeg syns ofte at jeg merker Gud.
Så er det som om Jesus igjen sier:
«Hvorfor tvilte du?»

Peter fikk spørsmålet
da han gikk på vannet, -
og jeg får spørsmålet,
hvorfor tviler jeg på at Jesus
gjør det umulige?
Hvorfor tviler jeg på
at Jesus kan hjelpe
i en fastlåst situasjon?
I min situasjon
der livet ikke kan bli annerledes
enn det er.
Eller hva???

Hvorfor tviler du og jeg
på at...
...at Jesus gjør noe
der vi er?

Guds ord sier:
Hold dere nær til Gud,
så skal han holde seg nær til dere.


Jesus sier:
til Deg
til Meg:
«Hvorfor tviler du?»

Han sier det
fordi
han har 
omsorg
for Deg.

Omsorg som Peter merket
fordi
han var
der Jesus 
er.


30.01.2019
22 … han selv sendte folket av sted. 
23 Da han hadde gjort det, gikk han opp i fjellet
for å være for seg selv og be.
...25 Men i den fjerde nattevakt 
kom han til dem, gående på sjøen. 
26 Da disiplene fikk se ham 
der han gikk på vannet, 
ble de skrekkslagne. 
«Det er et gjenferd!» 
sa de og skrek av angst. 
27 Men i det samme 
talte Jesus til dem: 
«Vær ved godt mot! 
Det er jeg, 
vær ikke redde!»
    
28 Da sa Peter til ham: 
«Herre, er det deg, 
så si at jeg skal komme til deg på vannet.» 
29 «Kom!» sa Jesus. 
Peter steg ut av båten og gikk på vannet 
bort til Jesus. 
30 Men da han så hvor hardt det blåste, 
ble han redd. 
Han begynte å synke, 
og ropte: «Herre, berg meg!» 
31 Straks 
rakte Jesus hånden ut 
og grep fatt i ham og sa:
«Du lite troende –
hvorfor tvilte du?» 
32 Så steg de opp i båten, og vinden stilnet.
Les Matt 14,22-34 fra bibel.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar