torsdag 26. januar 2017

UANTE MULIGHETER ................................FOR DEG!
Her kommer noe som har ligget som kladd siden 1.januar.
Nå leser DU det.

Flere steder tidligere har jeg skrevet: 
«Noen ganger»

Noen ganger
har jeg erfart Guds nærhet og hjelp,  -
via tanker,
via andre mennesker
via opplevelser eller drømmer.
Noen ganger.

I dag er det som om HAN
ber meg om å finne et nytt ark.
Og gir en påminnelse om
at jeg skal begynne på nytt.
DU kan begynne på nytt, -
Slik at livet ditt kan fylles med nye signaler,
fra Han som gir Deg UANTE MULIGHETER.

Jeg merker at jeg trenger å bli minnet om dette.
At jeg ikke skal bære videre på det gamle.
Hmm, - tenker jeg, - det var mye bra i det gamle.
Jeg kjenner at jeg protesterer.
I året som gikk opplevde jeg mye positivt fra Herren,
men det var også noen dager som ikke gikk så lett.Vanen min dette året
har vært å starte sammen med Herren
hver eneste dag.

Fordi det hjelper.

DU:
Ja, når du leser dette får du kanskje tanker som:
«Jeg er ikke der» 
eller
«Gud funker ikke slik for meg, 
jeg merker ikke noe til Gud».
Eller 
kanskje du nikker,
fordi du kjenner deg igjen,
og vet at Gud er der for hver enkelt av oss.
Du har erfart at Gud merkes,
på en måte som Gud har tilpasset, -
Ja, kanskje det virker som om Gud er her 
akkurat for Deg.
Det blir som om Gud ønsker å være
naturlig og positivt med, 
der du er.
Og når du leser i bibelen, ber eller er sammen med andre om troen,
Da er det samtidig som om du blir bedre kjent med Jesus,
som en god venn du kommer nærmere
Og Jesus merkes som en MEDVANDRER.....
kanskje?


Tror Gud ønsker å si deg noe!
Akkurat nå -
OM
UANTE MULIGHETER


En dag syklet jeg en annen vei
enn den jeg pleide,
og kom i prat med en jeg ikke har sett
verken før eller siden.
Han var interessert i det jeg drev med,
og jeg fortalte om ideen og oppfinnelsen jeg hadde OVENFRA.
Den ukjente sykelisten kommenterer:
«Da har du UANTE MULIGHETER».


er det nytt år
NYE MULIGHETER
NÅ HAR DU
UANTE MULIGHETER

Hvis du ønsker å ta dem i bruk.


Leste om de som var med å starte,
dette som jeg ønsker å være en del av.
Tegn og under skjedde
Jeg tror ikke det er tilfeldig
At det står skrevet:

Herren virket med og stadfestet Ordet 

gjennom de tegn som fulgte.


Samtidig minnes jeg om ting som barna mine var med på.
Til mer helhjertet de var til å møte opp, 
og til bedre forberedt og innstilt de var på det de skulle være med på, -
Til morsommere, «gladere» og bedre ble aktivitetene.

AKKURAT
slik tror jeg det er i forhold til Gud også.

Hvis du ønsker å erfare UANTE MULIGHETER
Hvis du ønsker å erfare GUDS NÆRVÆR

DA HJELPER DET
OG TA GUD MED

I PLANENE DINE

Noen ganger kan denne hjelpe:
http://www.bibel.no/Nettbibelen/Dagens-bibelord
I dag var ordet fra Luk 13,6-9 i nettbibelen.

Mark.16
19 Etter at Herren Jesus hadde talt med dem, ble han tatt opp til himmelen
og satte seg ved Guds høyre hånd.

20 Men de gikk ut og forkynte overalt,
og Herren virket med og stadfestet Ordet
gjennom de tegn som fulgte.


4 kommentarer: