søndag 3. august 2014

KOM OG HØRGUD HAR HØRT

Kom og hør,
alle dere som frykter Gud,
jeg skal fortelle hva han har gjort mot meg.
         
Min munn ropte til ham,
på tungen var det lovsang.
          
Hadde jeg urett i sinne,
ville Herren ikke ha hørt meg.
         
Men Gud har hørt!
Han vendte øret til min bønn.
         
Velsignet er Gud.
Han la ikke min bønn til side
og tok ikke sin godhet fra meg.


Salme 66, 16-20

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar