tirsdag 19. august 2014

Hvorfor Gud?Hvorfor Gud?

Hvorfor tror jeg på en god Gud,
når det er så mye vondt i verden?

Menneskene valgte mørket
og det onde, -
leser jeg om i bibelen min.

Ja, men....

Hvorfor tror jeg på lyset,
og det gode?

-----------------------------------

Hallo! ???

 Kan jeg,
eller skal jeg,
bevise Gud???

-----------------------------------

?

-   -   -
For meg
er
Gud her.
-   -   -
Noen ganger har jeg kanskje glemt det?
Noen ganger merker jeg det.
Men alltid
er han HER.

Bibelen sier i salme 32.8 og 10
Jeg vil gjøre deg vis 
og lære deg
den veien du skal gå,
jeg vil la mitt øye hvile på deg
og gi deg råd.

Den urettferdige har mange plager,
men den som setter sin lit til Herren,
omgir han med godhet.


Tror det mange ganger er slik:

Jeg ser etter det som ikke er bra,
det vil si, -
det som ikke kommer fra Herren.
Da kan jeg gå glipp av
å se


godheten
som Herren,
omgir meg med.
 

2 kommentarer: