fredag 9. november 2018

Bare Du

Det er
bare du
som har dine livserfaringer.

Det er bare du
som har dine sår,
dine plager
og
dine gleder.

Og 
det er bare du
som betyr
det du betyr
for de rundt deg
og de du møter.

Derfor er du skapt.

Sammen med de rundt deg
skal du og jeg bringe Guds godhet.

Slapp av, -
godhetene ovenfra -
de får du
etter hvert
som du gir dem videre, -

fordi Gud er
der du er, -
og forbereder de du møter
til å møte
deg
og
til et møte med Gud.


Av
velsignelse.
Av
nåde og ufortjent, -
Guds ferdig lagte gjerninger.


Leser i dag:
Og Gud skapte mennesket
i sitt bilde,
i Guds bilde skapte han det,
som mann og kvinne
skapte han dem.
Gud velsignet dem.

Og det ble slik.

Gud så på alt det han hadde gjort,
og se,
det var overmåte godt.


Ef.2.8-10
For av nåde er dere frelst,
ved tro.
Det er ikke deres eget verk, 
men Guds gave.  

Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte
av seg selv. 

For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus 
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd
har lagt ferdige
for at vi skulle vandre i dem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar