torsdag 19. april 2018

Du er god nokPer Fugelli sa:
"Vi må lære å bli glade i
det som er 
godt nok,
si til oss selv og andre at
vi er gode nok
i stedet for å streve 
etter det perfekte."

Hva sier Gud?
Tror han ønsker å si:
Du er gode nok.
Og at
vi er perfekte
i Jesus Kristus,
fordi han døde
for alt
som ikke var perfekt.
Derfor
ser Gud på oss
som perfekte,
når vi har
tatt i mot
troen på
at Jesus døde
for feila
dine og mine.

Ja,
vi må være glade
for at Gud skapte oss
til å være slik han vil
at vi skal være.
Og
når vi ikke får det til
kan han ta over feila dine og mine.

Perfekt!Fra Ef.2
www.bibel.no
For av nåde
er dere frelst,
ved tro.
Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte
av seg selv.
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd
har lagt ferdige
for at vi
skulle vandre
i dem.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar