onsdag 22. juni 2016

NOEN GANGERNoen ganger
tar vi tak i det som er vondt og vanskelig,
for å legge det fra oss.

Noen ganger
våger vi å finne gleden,
slik at en og en glede finner oss,
og blir inne i oss.

Noen ganger
tar vi i mot velsignelsene, -
velsignelsene som varer, -
og som følger oss.Alltid
kan
tilgivelsen,
gleden
og
velsignelsene
mottas av
Herren

som gir 
Deg

sin 
fred.

1 kommentar: