lørdag 16. mai 2015

Sannheten?


Sannhetens Ånd
Er til
for å veilede
Til hele

Sannheten.Jesus sier:

Men når sannhetens Ånd kommer,

skal han veilede dere

til hele sannheten.

For han skal ikke tale ut fra seg selv,

men si det han hører,

og gjøre kjent for dere 

det som skal komme. 


Han skal herliggjøre meg,for han skal ta av det som er mitt,og forkynne det for dere. 

Joh.16.13-14
Fra dagens bibelord
www.bibel.no


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar