onsdag 12. mars 2014

Fristelser:

Vi tenker det er ikke så farlig,
Det gjør ingen ting.

Glemmer du,
At alt er synd, -
som drar deg bort fra Gud?

Eller

Kanskje det er slik at
Alt som ikke leder deg nærmere Gud,
 Det leder deg bort fra ham???

Djevelen sa:
Når dere spiser av treet,
vil dere bli som Gud.

Djevelen sier til deg og meg:
Det er ikke så farlig
om vi ikke leser og ber hver dag.

Herren sier:
Holde dere nær til meg,
Så skal jeg holde meg nær til dere.

Noe inne i meg sa i dag:
Du må gjøre jobben først,
arbeidet må bli ferdig.

Noe annet inne i meg sa:
Bønn og Guds ord først.
Gud gir
Velsignelsene.


Dette er tanker jeg skrev ned i dag.
 Hvordan er dine tanker i dag?

Samtidig godt å bli minnet om:
Troen på Jesus alene holder for å få evig liv.

Ef.2,8-10 - Et "favorittsted" fra bibelen:

For av nåde er dere frelst, 
ved tro. 
Det er ikke deres eget verk, 
men Guds gave.  
Det hviler ikke på gjerninger, 
for at ingen skal skryte av seg selv. 
For vi er hans verk, 
skapt i Kristus Jesus 
til gode gjerninger, 
som Gud på forhånd har lagt ferdige 
for at vi skulle vandre i dem.

1 kommentar:

  1. God påminnelse å få, tror vi alle trenger den ganske så ofte... vi lar oss lett dra bort fra det nære fellesskapet med Gud av "alt det andre" vi "må" gjøre. Mye av det vi er opptatte med er i seg selv ikke galt, men det blir galt hvis det holder oss borte fra Herren. Vi må prioritere rett.

    Guds rike fred og velsignelse!

    SvarSlett