tirsdag 16. august 2016

GUD, HVORFOR GIR DU MEG IKKE DET JEG BER DEG OM?
Noen ganger virker det.


Det går an å håpe på
at Gud skal gi meg
det jeg ber han om,
og håpe at
han skal hjelpe meg.

Jeg kan bli 
"såret og frustrert"
av manglende svar,
fra Gud
som jeg egentlig tror
kan hjelpe meg, -
eller tror jeg ikke det ???
I dag tror jeg et av nøkkelordene
gjelder for Deg og meg …………
sammen…
… "Dere" …
sier Jesus.

Ordet:
DERE, -
er som en livslov.
Det gode Gud ønsker å gi oss 
stopper opp,
hvis vi ikke gir videre.
Ordet DERE, -
handler også om
at DU ikke trenger å være
Deg - alene.
Sammen, er vi sterkere, -
og med Gud
er alt mulig. -
Kanskje???

 +++++++++++++++++++++++++++++

Jesus sier:
«Jeg elsker dere.
Bli i min kjærlighet.»
Og
«Dette har jeg sagt dere
for at min glede
kan være i dere
og deres glede
kan bli fullkommen.»
-   -   -
Fullkommen glede!
"Ja-takk" -
svarer jeg. 
Jeg alene, -
blir sammenlignet
med en gren fra et frukttre som
ligger der på bakken, 
alene.
Hva skjer med den?
Jesus sier:
«Bli i meg,
så blir jeg i dere.
Slik som greinen ikke kan bære frukt
av seg selv,
men bare hvis den blir på vintreet,
slik kan heller ikke dere
bære frukt
hvis dere ikke blir i meg.
Jeg er vintreet,
dere er greinene.
Den som blir i meg
og jeg i ham,
bærer mye frukt.

Hvis dere blir i meg
og mine ord blir i dere,
be da om hva dere vil,
og dere skal få det.Jesus er
DEN
som gir livet for
vennene sine.

JESUS sier
dette til
Den
som vil være
vennen Hans:

Ingen har større kjærlighet
enn
DEN
som gir livet for
vennene sine.

Dere er
mine venner
hvis
Dere
gjør
det
JEG
befaler
Dere.
JEG kaller Dere ikke lenger tjenere,
for tjeneren vet ikke hva herren hans gjør.
JEG kaller Dere
venner,
for JEG har gjort kjent for Dere
alt JEG har hørt av min Far.
Dere har ikke utvalgt MEG,
men JEG har utvalgt Dere
og satt Dere til å gå ut
og bære frukt,
en frukt som varer.
Da skal FAR
gi Dere
alt
Dere ber om
i MITT NAVN.

Dette er mitt bud til Dere:
Elsk hverandre!


Joh 15,13-17 i nettbibelen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar