tirsdag 25. august 2015

FRIHET


Frihet
i
Kristus


Til frihet
har Kristus 
frigjort oss.

Stå derfor fast
og la dere ikke tvinge
inn under slaveåket igjen.

Dere som vil bli rettferdige ved loven,
er skilt fra Kristus;
dere er falt ut av nåden.
Men vi venter 
i Ånden,
ved tro,
på den rettferdigheten
som er vårt håp.

For i Kristus Jesus 
kommer det ikke an på.........;

her gjelder bare tro
som er virksom i kjærlighet.

Dere, søsken,
er kalt til frihet.

La bare ikke friheten
bli et påskudd
for det som kjøtt og blod vil,

men tjen hverandre 
i kjærlighet.

For hele loven blir oppfylt i dette ene budet:
Du skal elske din neste som deg selv.
Men når dere biter og glefser
etter hverandre,
så pass dere,
så dere ikke eter hverandre opp!Dette er direkte fra 
Paulus brev til Galaterne 5
www.bibel.no

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar