lørdag 12. april 2014

GOD PÅSKE!


Salme 91.11

For han skal gi englene sine befaling

om å bevare deg på alle dine veier.


1 kommentar: