lørdag 7. oktober 2017

Begynnelsen på det viktigste?

Husker jeg fikk to spørsmål.
Det ene var
hvis jeg døde i natt
og kom til porten
og fikk spørsmålet:
Hvorfor skal jeg slippe deg inn
i min himmel,
der det bare er godhet?


Tenk om
Gud som skapte deg,
ønsker
å si deg noe
nå?Spørsmålet:
Hvorfor skal jeg slippe deg inn
i min himmel?

Jeg forsto
at dette
måtte jeg finne
riktig svar på.

Hm

Har du svaret klart?

Husker
en gang
da jeg var barn.
Jeg var redd,
fordi jeg ikke visste
om jeg kom til himmelen,
hvis jeg døde den natten.
Og da jeg skulle konfirmeres
visste jeg ikke
om jeg var bra nok.

Senere var jeg redd for
å miste troen på Gud,
fordi det var så mange ting
og så mye greier
som kunne gjøre
at jeg «mistet» Gud.Jeg kan ikke
gå skritta dine.

Kanskje jeg kan gå
litt sammen med deg?

Det er noe av troen min:
At han som var med i det skapte
fra begynnelsen –
han den allmektige
ønsker
å gå
veien
sammen
med Meg.
Jeg trenger ikke forstå det.
Men prøver å gå.
Og jeg merker
at jeg har en støttespiller
i han som går med meg.


Uansett?

Dette jeg har skrevet i dag
er begynnelsen på noe mer.

Tenk om 
Du
skriver videre
det vigtigste
spørsmålet?

Ha 
en god dag
- - -
Fordi Gud er god?

onsdag 4. oktober 2017

Forholdet til min(e) nærmeste?


I dag handler det om
forhold.
Hvilke forhold har jeg
til min(e) nærmeste?
Og hvilke forhold har du?

Så leser jeg dagens bibelord.
Om de 12
som Jesus sender ut.
Han gir de noen instrukser.
På samme måte,
tror jeg
Jesus ønsker
å gi oss leveregler
som hjelper oss.
Tenk om det er slik
at vi må høre etter
hva Jesus vil si oss
for at
nye positive ting
kan skje?

Tenk om
du og jeg
må legge fra oss -
legge bort
egne tankemønster
for at positive ting
kan skje
i de nærmeste
relasjonene?

Tenk om
dette også gjelder
i våre oppgaver
som Gud har lagt ferdige
for oss.

Tenk om
det er slik
at dersom vi ikke
går i disse oppgavene,
kan vårt forhold
til Gud
plutselig en dag
falle i grus
fordi vi ikke
vandrer riktig vei
sammen med Jesus.
Han som ønsker
å gå
sammen med deg
og meg,
for at vi
skal kunne
være med på
det umulige.

Du og jeg
er sendt ut
for å gjøre
det som
vi bare kan gjøre
når
vi lar Jesus
være

sammen med oss. Dagens bibelord:
04.10.2017
5 Disse tolv sendte Jesus ut og påla dem:
«Ta ikke veien til hedningene,
og dra ikke inn i samaritanenes byer! 
6 Gå heller
til de bortkomne sauene
i Israels hus. 
7 Gå og forkynn:
‘Himmelriket er kommet nær!’ 
8 Helbred syke,
vekk opp døde,
gjør spedalske rene
og
driv ut onde ånder!
Gi som gave
det dere fikk som gave. 
9 Skaff dere ikke gull eller sølv eller kobbermynter
til å ha i beltet,
10 ikke veske til reisen,
heller ikke to kjortler
eller sandaler
eller stav.
For en arbeider er verd sin føde. 
11 Når dere kommer til en by eller landsby,
så finn ut hvem i den som er verdig
til å ta imot dere,
og bli der til dere skal dra videre.
12 Når dere kommer inn i huset,
skal dere hilse det med fred. 
13 Og er huset det verdig,
skal freden komme over det,
men dersom huset ikke er det verdig,
skal freden vende tilbake til dere selv.

søndag 1. oktober 2017

Høre og gjøre?
Har vi fasiten?


Den som er klok
hører det Jesus vil si
og gjør det ordene sier.

Hm

Den som bare hører
men ikke gjør det ordene sier, -
den går det dårlig med -
når det blir uvær,
Leser jeg videre fra
http://www.bibel.no

Kanskje det betyr at
når livet blir vanskelig,
eller når Jesus kommer for å hente oss,
da kan vi ha mistet troen,
hvis vi ikke har hørt
og gjort etter det ordene sier oss.

Hvis vi ikke har lest og hørt
fra bibelen,
og tatt ordene inn over oss?

Hm.

Hva betyr dette for deg?
Hvis jeg ikke tar feil,
så er dette svært viktig
for både Deg og Meg.
Dette er helt frivillig.
Ikke gøy sier du kanskje.

Hm

Hva skal jeg svare?
Du og jeg står likt,
med samme muligheter.
Jeg syns det er dette
som handler om 
det beste og det viktigste
i mitt liv.

Det føles aldri som noe jeg må.
Det er som om jeg har vunnet
muligheten til
å få inspirasjon, hjelp og støtte
fra han som skapte meg
og hele universet.

"Slapp av" -
jeg forstår ikke dette jeg heller.
Men det er som om vi plutselig
kan merke Guds godhet.
Og det er som om Gud
plutselig sender noen
der vi er, går eller sykler, -
og
plutselig
merker vi at 
Gud er tilstede.
Og du er til for en,
som trenger deg.
Eller plutselig
merker du at en er der for deg.
Plutselig virker Guds godhet,
og merkes fordi
vi har valgt Jesus.

Fordi Gud er med
der vi er,
når det er det vi ønsker
og lever for.

Plutselig
har du det gøy og spennende,
fordi du vandrer
sammen med Gud,
og han viser deg noe positivt
du får bidra med
til de rundt Deg.

Jeg vet at dette kan virke
som uvirkelige tanker
for Deg.
Men kanskje
plutselig
merker du Gud -
der Du er.

Vi
undres.

Fra 
www.bibel.no:
Hver den som hører disse mine ord
og gjør det de sier,
ligner en klok mann
som bygde huset sitt på fjell.
Regnet styrtet, elvene flommet,
og vindene blåste og slo mot huset.
Men det falt ikke,
for det var bygd på fjell.
    Og hver den som hører disse mine ord
og ikke gjør det de sier,
ligner en uforstandig mann
som bygde huset sitt på sand.
Regnet styrtet, elvene flommet,
og vindene blåste og slo mot huset.
Da falt det,
og fallet var stort.»
    Da Jesus hadde fullført denne talen,
var folket slått av undring over hans lære,


Men troen er en tro
som ikke hviler på 
gode gjerninger.

Ef.2.8-10
For av nåde
er dere frelst,
ved tro.
Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte
av seg selv.
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd
har lagt ferdige
for at vi skulle vandre

dem.

tirsdag 26. september 2017

Bønn


Bønn
Vi bøyer våre knær for deg Far,
Du som er Herre over alt i himmel og på jord.
Må du som er så rik på herlighet,
gi vårt indre menneske
kraft og styrke ved din Ånd.
Må Kristus ved troen bo i våre hjerter,
slik at vi kan stå rotfestet og grunnfestet 
i kjærlighet.
Hjelp oss Herre 
at vi sammen med alle de hellige
kan bli i stand til å fatte 
bredden og lengden, høyden og dybden,
ja, kjenne Kristi kjærlighet, 
som overgår all kunnskap.
La oss bli fylt av hele Guds fylde!
Han som virker i oss med sin kraft
og kan gjøre uendelig mye mer
enn det vi ber om og forstår.
Ham være ære i kirken og i Kristus Jesus
gjennom alle slekter og evigheter! 
Amen.


Fritt etter ef.3
www.bibel.no

søndag 24. september 2017

Alene med hjelperen.


Noen ganger
fikset Jesus
skavankene der og da.

Noen ganger
trenger han tid
alene
med deg
for at dine
plager…
-
For at dine
plager
skal bli 
borte.
-
Alene
med
Jesus
-
Jesus
og
deg
-
Alene

sammen
?Tanker fra dagens tekst
www.bibel.no

lørdag 9. september 2017

RIKELIG GRUNN TIL Å VÆRE STOLT.Vi har rikelig grunn
til
å være glade
og stolte
i Kristus Jesus.

Fordi

Vi har fått hjelp
til fremgang
og
glede
i
troen.

Hm
Dette var noe å tenke på.
Dette som jeg leser om
fra dagens bibelord
i Fil.1Hjelp til denne gleden
har jeg fått
fra bibelen,
fra andre som tror,
ved å be
og
ved å lytte til
hva Gud ønsker å si.

Det siste syns jeg ikke er enkelt,
men plutselig er det som om
Gud viser Deg noe.

Ønsker Deg
en
Gud nær Deg -
Dag.
J

  
Fra Fil.4

     4 Gled dere alltid i Herren! Igjen vil jeg si: Gled dere!  5 La alle mennesker få merke at dere er vennlige. Herren er nær.  6 Vær ikke bekymret for noe! Men legg alt dere har på hjertet, fram for Gud. Be og kall på ham med takk.  7 Og Guds fred, som overgår all forstand, skal bevare deres hjerter og tanker i Kristus Jesus.
     8 Til slutt, søsken: Alt som er sant og edelt, rett og rent, alt som er verdt å elske og akte, alt som er til glede og alt som fortjener ros, legg vinn på det!  9 Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg, gjør alt dette! Så skal fredens Gud være med dere. 

http://www.bibel.no/