søndag 15. juli 2018

INSPIRASJON - OVENFRA


Inspirasjon inspirerer.


Hvordan kan noen egentlig inspirere deg?
Tror ikke skryt på facebook eller andre steder hjelper.

I dag vil jeg lytte -
Lytte til hvem du egentlig er -
Høre om dine drømmer -
Høre om det du er god på -
Hva er det som gjør deg glad -
Hva gjør deg kreativ.

Jeg lytter -

Så stopper det opp hos deg -
Det er som om 
det kom noen mørke skyer og tanker inne i deg.

Det er som om noe av gleden og kreativiteten forsvinner.
Noe i livet ditt
bremser for din godhet, din kreativitet 
og 
din omsorg.
Det er som om noe av kraften i din omsorg
er pakket inn i en pakke.
En pakke med fint papir og bånd.

Å Herre, sier jeg -
Masse godhet er pakket inn -
Ingen får se det -
Ingen får glede av det.
De ser bare en fin pakke.

Du og jeg –
Vi blir litt stille –

Innpakket godhet i silkepapir?

Noen går glipp av glede og godhet, -
 fordi 
gode velsignelser er pakket inn.

Så er det som om Herren selv forteller:
Pakken kan bare åpnes av den som har den.

Tror Herren vil si oss noe mer:
Du trenger hjelp til å pakke opp.

Tenk om båndet på pakken ligner på et kors,
og vil fortelle deg noe.

Du er deg
og gjøre det på din måte –
i ditt tempo.

Det er som julaften –
men dette er mye større.
Vi står rundt deg,
og gleder oss over den flotte pakken
og innholdet av den -
Innholdet som er ditt, -
og som stadig blir mer
etter hvert som andre får glede av innholdet.

Så blir jeg tankefull –
du kan velge å utsette
å åpne -
åpne opp for godhetene, velsignelsene,
omsorg og kjærlighet
som Gud gir.

Ef.2,10 sier at du er skapt til gode gjerninger,
som Gud har lagt foran deg,
for at du skal vandre i dem.

Tenker Herren selv
legger ting til rette
slik at du merker Guds omsorg og velsignelse.
Og de du møter, -
møter godhet og velsignelse fordi de møter deg -
fordi du får det ovenfra

Da har du:
UANTE MULIGHETER


Ja, men hvordan,
sier du kanskje?

???

Noen ganger er hjelpen, -
å finne et kors 
eller å tegne korset, -
og legge fra deg en og en elendighet, 
en og en plage 
eller det du ikke er fornøyd med,
og legge det fra deg ved korset.
Fordi Jesus døde på korset for all elendighet,
og han bærer det bort.
Jeg skrev mine ting under korset, -
Da ble muren og veggen jeg hadde møtt
borte.
Det mørke og vonde,
ble erstattet
av en ubeskrivelig glede og fred.

Lurer litt på
om Gud har en egen forbindelse
som er lagt opp
og tilpasset
bare for deg,
og til mer den brukes
til bedre fungerer den, -
og det er alltid forbindelse
på Guds side.


tirsdag 10. juli 2018

Må Guds gode hånd verne om deg
Denne sangteksten syns jeg er vanskelig:

Må din vei komme deg i møte,
vinden alltid være bak din rygg,
solens lys leke på ditt kinn,
regnet falle vennlig mot din jord.
Og må Guds gode hånd
verne om deg til vi møtes igjen.Sangteksten stemmer ikke med mine erfaringer,
og det bibelen sier meg.
Jeg har opplevd
at noen av mine bratteste bakker,
de førte meg oppover.
Noen av mine tyngste situasjoner i livet,
førte meg nærmere Gud
og gjorde noe positivt med meg.
Ja, - plutselig opplevde jeg en
ubeskrivelig fred og glede,
da jeg la elendighetene fra meg ved korset.

Min tyngste opplevelse som tenåring
lærte meg noe om andres behov
og at vi alle er til - for hverandre.
og jeg tror det også viste meg mer om
en Gud som Er
og kan oppleves.


Jeg klarer ikke å synge teksten,
at du alltid må ha medvind.
Jeg ønsker ikke at du skal miste den styrken og utholdenheten,
som motvind gir.
Tenk om du trenger skikkelig motvind,
for å oppleve Guds godhet?
Plutselig opplever du et godt pusterom,
det er som om Gud gir deg av sin omsorg.
Det blir som en lun krok,
der solen skinner.
Du merker at du har blitt sterkere i uværet,
og du merker Guds gode nærvær,
som et lunt sted i solen.

Jeg syns det er stilig.
Jesus sa til de som var med ham:
«Kom med meg …..og hvil dere litt»
En båttur ble avkoblingen.
Det øde stedet som de trodde var fristedet,
det ble «velsignelsesstedet» -
Der Herren velsignet
det som fantes,
slik at alle fikk så mye de ville ha.
I brødunderet (Mark.6)
Tror dette vil si oss
at når livet ikke ble den hvilen,
eller når det blir annerledes enn tenkt,
Da er det en ny mulighet
for at Gud kan vise deg
en ny velsignelse
som han ønsker å gi deg
Kanskje mitt i uværet?


Tenk om det er slik
at noen ganger merkes det
at det er fordi du velger det Gud vil,
at du får motbakke.
Og plutselig ser du at det var
de vanskelige dagene
som bar deg oppover til nye høyder. 
Jak.4,8
Hold dere nær til Gud,
så skal han holde seg nær til dere.

Mat.11
28 Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder,
og jeg vil gi dere hvile. 
29 Ta mitt åk på dere og lær av meg,
for jeg er mild og ydmyk av hjertet,
så skal dere finne hvile for deres sjel
30 For mitt åk er godt
og min byrde lett.»
torsdag 5. juli 2018

DU ER VIKTIG FOR OSS
Skriver til nettopp Deg
fordi vi er noen rundt Deg
som det er viktig for
at Du har det bra.

Du har omsorg
Du har kunnskap
Du har godhet

Du er skapt
for de Du møter
og
De rundt Deg.

Plutselig opplever De
glede over
å møte Deg.

Du har alle de gode egenskapene
som gir andre
glede
over å møte Deg.


En ting til:
Gud er glad i deg,
akkurat som den du er –Jeg tegnet korset.
Jeg skrev ned
en og en plage,
en og en elendighet
ved korset.
Da
kom gleden og freden.
Det vonde 
hadde Jesus tatt med seg,
da han døde på korset,
for Deg.

Teksten ble:
Jeg møtte veggen,
men hvor ble den av?

mandag 2. juli 2018

GLEDE


Her er noe som har vært til oppmuntring for meg
fra jeg var tenåring:
Fra https://www.bibel.no/Nettbibelen - Fil.4
Gled dere alltid
i Herren! 
Igjen vil jeg si:
Gled dere!

La alle mennesker få merke
at dere er vennlige.
Herren er nær.

Vær ikke bekymret for noe!
Men legg alt dere har på hjertet,
fram for Gud.
Be og kall på ham med takk.

Og Guds fred,
som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter
og tanker
i

Kristus Jesus.Til slutt, søsken:
Alt som er sant og edelt, rett og rent,
alt som er verdt å elske og akte,
alt som er til glede
og alt som fortjener ros,
legg vinn på det!

Og alt dere har lært og tatt imot, sett og hørt hos meg,
gjør alt dette!
Så skal fredens Gud være med dere.

torsdag 21. juni 2018

JESUS SVARER:Joh.14
23 Jesus svarte:
«Den som elsker meg, 
vil holde fast på mitt ord,
og
min Far skal elske ham,
og
vi skal komme
og
bo hos ham.


26 Men Talsmannen,
Den hellige ånd,
som Far skal sende
i mitt navn,
skal lære dere alt og
minne dere om alt
det jeg har sagt dere.

torsdag 14. juni 2018

Kle på seg .......... noe nytt

Kle dere


i det nye mennesket,


som er skapt


i Guds bilde


til et liv


i sann rettferd


og


hellighet.


Vær gode

mot hverandre,

vis medfølelse

og

tilgi hverandre,

slik Gud har tilgitt 

dere

i Kristus.
Fra

www.bibel.no
Ef. 4 

vers 24 og 32

tirsdag 12. juni 2018

Lær meg Herre å være der du er


Lær meg Herre
å være der du vil
at jeg skal være.
Hjelp meg
og forstå
at du er
der jeg er.

Gud jeg ber
at du sender dem du vil
i min vei,
og gjør dem klare
for å møte Deg.


Ef.2.10
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige
for at vi skulle vandre
i dem.

 I Joh.15 sier Jesus:
 Bli i meg,
så blir jeg i dere.
Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv,
men bare hvis den blir på vintreet,
slik kan heller ikke dere bære frukt
hvis dere ikke blir i meg.

Joh.14 sier Jesus noe viktig –
Tenk om du ikke kjenner
kjærligheten fra Gud,
fordi du ikke bruker tid med Ham, -
slik andre kjærlighetsforhold
blir «mindre og mindre»
hvis du ikke bruker tid
med den som er glad i deg.

18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn.
Jeg kommer til dere. 
19 Snart ser ikke verden meg lenger.
Men dere skal se meg,
for jeg lever, og dere skal også leve. 
20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far,
og at dere er i meg og jeg i dere.
    
21 Den som kjenner mine bud og holder dem,
han er det som elsker meg.
Og den som elsker meg, skal min Far elske.
Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»søndag 6. mai 2018

Hei - det er noe jeg vil si degNoe viktig.

Det handler om at Gud kan 
gjøre noe stort
i ditt liv.
Ja, han ønsker å gjøre det slik
at overnaturlige gode ting 
skjer rundt deg.

Trenger ikke det, sier du kanskje?

Knock and it will be opened to you.
...and to him who knocks it is opened.

Leste på engelsk i dag, 
for å se om Mat.7,7
sa meg noe mer?

Og det var som om jeg fikk svar. 
Når jeg banker på, -
når jeg henvender meg
til Gud, -
da kan jeg forvente 
noe bra.

Gud ønsker å bidra
med noe positivt
i livet ditt,
når du henvender deg
til ham.

1.Joh.3
22 Og det vi ber om,
får vi av ham.
For vi holder hans bud
og gjør
det som er godt
i hans øyne. 
23 Og dette er hans bud:
Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn
og
elske hverandre,
slik som han bød oss. 
24 Den som holder hans bud,
blir værende i Gud
og Gud i ham.
Og at han er i oss,
det vet vi fordi
han har gitt oss sin Ånd.

mandag 30. april 2018

Hvordan har du det - egentlig?

Takk, - Jeg har det bra!
I går bestemte jeg meg for og «bløffe»,
og svarte:
«Jo, takk, - jeg har det bra»!
Og så, - etterpå kjente jeg, -
Dette var ikke jug.
Jeg har det BRA!
Jeg kjenner liksom en velsignelse i livet, -
Kjenner at Gud ER, -
Og ikke bare at han er, -
Men også at han er god mot meg.
Tenker at Gud skapte meg slik, -
Fordi han vil ha meg som den jeg er.
Jeg takker deg Gud, -
Selv om ikke alt er lett.
Jeg kan også takke Gud for, -
At jeg alltid har et «forbedringspotensiale», -
Og at Gud vil være med meg,
Slik at jeg slipper å streve alene,
med alt det jeg ikke fikser.
Jeg syns det er litt stilig,
Gud sier til meg:
Jeg skapte deg til gode gjerninger,
Og de har jeg lagt klare akkurat for deg, -
Fordi det var du som skulle vandre i dem.

Tenker videre om det å ha det BRA:
I det siste har jeg lært noe om,
At det å ha det bra, -
Handler ikke om å sammenligne mitt liv med andre,
Sammenligne meg mot et perfekt liv og en måleskala,
mot det å være 100 % vellykket.
Det handler heller ikke om, -
Hva noen enkelte mener om meg.
I dag, - og hver dag, -
Handler det om meg,
Som er skapt 100 %
Og tilgitt 100 %.
Takk Gud!
Min egen skala er 100 %.
Og i dag går du sammen med meg Herre, -
I de utfordringene som er, -
Og de som kommer.