onsdag 12. januar 2022

Tror du på Gud?Husker dama fortalte om

da hun overlevde,

som et mirakel

uten å være skadet.

Andre rundt henne døde.

Må ha vært engler,

snakket hun om.

Hun skrev til meg

at hun ropte på hjelp av Gud.

Han reddet meg på ubegripelig vis.

Jeg kommer aldri til å forstå dette.

Jeg takker hver dag for livet mitt,

uten å klare å forstå...

Skrev hun.

Ingen av oss

har opplevd noe slikt som denne dama.

Denne dama tror på Gud,

og ber til Gud

og merker Guds nærhet.

Samtidig

er hun som meg,

og kanskje som deg

eller som Johannes.

Han som virkelig hadde fortalt mange

om Gud,

om Jesus,

og om å vende seg om

fra livet uten Gud,

til livet med Gud.

Plutselig

lurte Johannes på

om de skulle vente en annen enn Jesus.

Jesus svarte:

 «Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt:

Blinde ser,

lamme går,

spedalske renses,

døve hører, døde står opp,

og evangeliet forkynnes for fattige;

og salig er den som ikke tar anstøt av meg.»

Slik

kan livet være.

Slik kan livet

ditt og mitt være.

Jeg tror

samtidig

at Gud er utenfor

min fantasi og forståelse.

Han er på en måte

noe mer for meg.

Jeg valgte å tro.

Jeg kan merke tvil,

og mangel på tro.

Men jeg har merket Gud.

Jeg har valgt å tro.

Min konklusjon er

at det er ikke min tro som virker,

men det er Gud som virker.

Tror jeg kan si

at Gud virker i meg.

Plutselig

merkes det,

hvis du vil, -

at Gud virker

i deg.

Og 

andre merker

Guds godhet

der

Du

Er.

torsdag 6. januar 2022

Jeg savner mail fra noen - Virker den?

I dag lurer jeg på om

hjemveien@gmail.com

ikke fungerer.

Jeg savner mail fra noen.


Hm

Da sender jeg denne mailen

til meg selv for å sjekke om den fungerer.

Tenker samtidig

at jeg spør Gud om det er noe han vi si meg,

som jeg kan skrive.

Jeg ber

og prøver å skrive.

Ber:

«Gud, tal til meg så mine ord

En tone bringe kan fra deg.

Gi de ordene du vil Herre,

slik at de virker,

med det du vil si»

Skriver slik jeg tror Herren vil si det til meg,

og ønsker å si til deg også:

 

Jeg skapte deg

slik jeg ville.

For nettopp Deg vil jeg velsigne,

Fordi

du ønsker å ta imot

min velsignelse

og Hellige Ånd.

Slik at jeg kan være

i Deg

og med Deg,

med lys, fred og velsignelse.

Min godhet

rører deg,

slik at de du møter,

berøres av noe fra meg.

De som ikke vil,

lar du gå.

De som jeg sender deg til

merker velsignelse –

Jeg – Herre – skaper

og mester sender

«skaper-velsignelse»

til den som vil ta imot,

og fortsetter

fordi du ønsker å gi videre

av det jeg gir deg.

Min fred gir jeg deg,

ikke den fred som verden gir.

Alt det du ikke fikser –

lar du andre gjøre.

Jeg Herren,

vil hjelpe deg

i det som er dine oppgaver.

hjelper jeg deg,

og sier:

«se,

jeg er med dere

alle dager

inntil verdens ende.»

 

Mat.28,20

Joh.14

Joh.15Over ser du mailen 

som kom frem.


Det var skrevet i går.

Jeg leser det igjen.

Kanskje dette er ord fra Herren

til meg?

til Deg?Fra salme 139

... Av David...
        
           Herre, du ransaker meg og du vet –
          
   
   du vet om jeg sitter eller står,
          på lang avstand kjenner du mine tanker.
          
   
   Om jeg går eller ligger, ser du det,
          du kjenner alle mine veier.
          
   
   Før jeg har et ord på tungen, Herre,
          kjenner du det fullt ut.
          
   
   Bakfra og forfra omgir du meg,
          du har lagt din hånd på meg.
          
   
   Det er et under jeg ikke forstår,
          det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
          
   
   Hvor skulle jeg gå fra din pust,
          hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?
          
   
   Stiger jeg opp til himmelen, er du der,
          legger jeg meg i dødsriket, er du der.
          
   
   Tar jeg soloppgangens vinger
          og slår meg ned der havet ender,
          
   
  da fører din hånd meg også der,
          din høyre hånd holder meg fast.
          
   
  Jeg kan si: «La mørket skjule meg
          og lyset omkring meg bli natt.»
          
   
  Men mørket er ikke mørkt for deg,
          natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
          
   
  For du har skapt mine nyrer,
          du har vevd meg i mors liv.
          
   
  Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
          Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.
          
   
  Knoklene mine var ikke skjult for deg
          da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden.
          
   
  Dine øyne så meg da jeg var et foster.
          Alle dager er skrevet opp i din bok,
          de fikk form før én av dem var kommet.
          
   
  Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg,
          summen av dem er ufattelig!
          
   
  Teller jeg dem, er de talløse som sand,
          blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg.

.......
          
   
  Ransak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte,
          prøv meg og kjenn mine tanker!
          
   
  Se om jeg følger avguders vei,
          og led meg på evighetens vei!


tirsdag 28. desember 2021

GAVEN

 


Tenk om

den største gaven

er den du ikke har fått.

Slik var det for meg denne julen.

Tenk om du også

ser sammenhengen

mellom min svigerinne og Gud?

Fordi jeg snakket med min svigerinne,

som har et varmt hjerte og flinke hender,

vil hun gjerne strikke genser

og varme sokker til meg.

Tenk om det er slik

med deg og Gud også.

Fordi du velger

å være

der Gud er,

er Gud Der Du Er.

Fordi du helhjertet

ønsker å henge med ham,

Merker du hans omsorg.

 

Jeg ba til Herren

om suksess i arbeidet.

Men det ble ikke slik jeg håpet.

Senere forsto jeg

at manglende bestillinger,

gjorde at ideen og produktene

ble bedre.

Jeg ba og ba,

til vår Herre.

Men svarene

ble ikke slik jeg drømte om.

Men jeg merket

Guds velsignelse.

Mange ganger merket jeg

Guds nærvær og godhet.

Det er som om jeg merker

at velsignelsene

fra Herren

blir mer og mer,

til mer jeg gir videre

av dem.

Husker jeg skrev om

at jeg ikke ville være

en sølepytt,

som tørket bort.

Tenk deg at du er en levende elv

med friskt vann,

som er tilkoblet den gode kilden.

Den flott elven

med det gode vannet strømmer friskt,

fordi det ikke stoppes av hindringer.

Tank deg at du er denne elven,

fordi du gir videre

av det gode Gud gir deg.

Gaven

Joh.3,16

For så høyt har Gud elsket verden

at han ga sin Sønn,

den enbårne,

for at hver den som tror på ham,

ikke skal gå fortapt,

men ha evig liv.

 

Levende vann

Joh.7 i https://bibel.no/
Jesus…ropte:

«Den som tørster,

skal komme til meg og drikke!

Den som tror på meg,

fra hans indre skal det, som Skriften sier,

renne elver av levende vann.»

Dette sa han om Ånden

de som trodde på ham,

skulle få.

 

Jer.29, 11-14

For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere,

sier Herren,

fredstanker

og ikke ulykkestanker.

Jeg vil gi dere fremtid og håp.
   
 Når dere kaller på meg

og

kommer for å be til meg,

vil jeg høre på dere. 

Dere skal søke meg,

og dere skal finne meg.

Når dere søker meg

av et helt hjerte, 

lar jeg dere finne meg,

sier Herren.

1.Joh.4

10 Kjærligheten er ikke det at vi har elsket Gud,

men at han har elsket oss

og sendt sin Sønn

til soning

for våre synder. 

11 Mine kjære, har Gud elsket oss slik,

da skylder også vi å elske hverandre. 

12 Ingen har noen gang sett Gud;

men dersom vi elsker hverandre,

blir Gud i oss,

og hans kjærlighet er

fullendt i oss.


torsdag 16. desember 2021

Få all visdom og innsikt.

 
Vi ber om at dere

må bli fylt av

kunnskap om Guds vilje

og få all den

visdom og innsikt

som Ånden gir.

Da kan dere leve et liv

som er Herren verdig,

og som helt og fullt 

er til glede for ham,

så dere bærer frukt 

i all god gjerning

og vokser 

i kjennskap til Gud.

Kraften fra hans herlighet

skal gi dere styrke,

så dere alltid er 

utholdende

og

tålmodige.

Med glede skal dere 

takke Far,

som satte dere i stand

til å få del i 

de helliges arv i lyset.For han har fridd oss ut

av mørkets makt

og ført oss over

i sin elskede Sønns rike.

I ham 

er vi kjøpt fri

og 

har fått tilgivelse

for syndene.Fra

16. desember 2021

Dagens bibelord

Kolosserne 1,9–14

Les i nettbibelen