fredag 9. desember 2016

Han gir meg nytt liv...


Noen ganger
merkes det

Der Du går

Dine dager

Også 
i
"dødsskyggens dal"

Herren ønsker
å vandre
sammen med 
Deg


Salme av David.
        
           Herren er min hyrde,
          jeg mangler ikke noe.
          
   
  2 Han lar meg ligge i grønne enger,
          han leder meg til vann der jeg finner hvile.
          
   
  3 Han gir meg nytt liv.
          Han fører meg på rettferdighets stier
          for sitt navns skyld.
          
   
  4 Om jeg enn skulle vandre i dødsskyggens dal,
          frykter jeg ikke noe ondt.
          For du er med meg.
          Din kjepp og din stav,
          de trøster meg.
          
   
  5 Du dekker bord for meg
          like foran mine fiender.
          Du salver mitt hode med olje.
          Mitt beger renner over.
          
   
  6 Bare godhet og miskunn
          skal følge meg alle mine dager,
          og jeg skal bo i Herrens hus
          gjennom alle tider.


Fra: http://www.bibel.no/

tirsdag 6. desember 2016

Din Kjærlighet VarmerDin kjærlighet 
i funksjon,-
Varmer.

Tenkte på dette da jeg fyra med våt ved.
Jeg klarte å få fyr og varme,
fordi jeg passet på at det brant hele tiden,
med passe mye ny luft. -
Jeg vet også at en vedkubbe alene,
varmer lite
og har lett for å slukne.

Dette minner meg om, -
at kjærligheten,
er i funksjon,
fordi den passes på,
og da varmer den
inne  i deg
og rundt deg.

 Som lyset -
som stråler
i og til
omgivelsene


Husker at det står:
Gud er kjærlighet.
Det blir som luften som hjelper til,
med fyr og varme i ovnen.
Slik gir Gud inspirasjon,
til å holde liv i kjærligheten.


Og gleden.


I dag handlet det om 
Varme
Lyset
og
Kjærligheten. Fra Mat.5
Dere er verdens lys! 
En by som ligger på et fjell, kan ikke skjules.
Heller ikke tenner man en oljelampe og setter den under et kar. 
Nei, man setter den på en holder, 
så den lyser for alle i huset.
Slik skal deres lys skinne for menneskene, 
så de kan se...

tirsdag 29. november 2016

Make my life a Prayer to You

I dag startet jeg dagen med å åpne PC'n
Som startet automatisk med denne sangen, 

av Keith Green:

Sangen og det sangeren sier, traff meg i dag.

Keith Green døde i en flyulykke 28 år gammel,
sammen med 2 av barna.
Hans gravide kone og datter var ikke med i flyet.
Teksten:

Make my life a prayer to You
I want to do what you want me to
No empty words and no white lies
No token prayers no compromise

I want to shine the light You gave
Through Your Son You sent to save us
From ourselves and our despair
It comforts me to know You're really there

Well I want to thank you now
For being patient with me
Oh it's so hard to see
When my eyes are on me
I guess I'll have to trust
And just believe what You say
Oh you're coming again
Coming to take me away

I want to die and let You give
Your life to me so I might live
And share the hope You gave to me
The love that set me free

I want to tell the world out there
You're not some fable or fairy tale
That I've made up inside my head
You're God, the Son, You've risen from the dead

Oh I want to thank you now
For being patient with me
Oh it's so hard to see
When my eyes are on me
I guess I'll have to trust
And just believe what You say
Oh you're coming again
Coming to take me away

I want to die and let You give
Your life to me so I might live
And share the hope You gave to me
I want to share
The love that set me freemandag 28. november 2016

Glede...Alltid...I går skrev jeg i bloggen:
Gled dere alltid…

Samtidig kjenner jeg, -
dette er ikke mulig
eller...
hva er mulig???

Noen ganger
kjenner jeg på fortvilelse
og håpløshet.

Noen ganger sier Gud
at jeg skal glede meg.
Jeg tenker…

…Noen ganger???

Hva vil du si meg Gud?
Kanskje det er du som minner meg om,
en glede 
som jeg alltid kan finne?

Er det du Gud
som minner meg om at
gleden ikke kommer innenfra meg selv?

Er det du Gud
som sier til meg
at dette er en glede
som alltid er tilgjengelig
fordi den kommer
fra Deg?

...................

Ble minnet om
disiplene til Jesus, -
de er akkurat som
Deg og Meg.
Da ting ble vanskelig
glemte de at Jesus var med dem.

Fordi Jesus var med Dem,
gjorde Han
en kjedelig og vanskelig situasjon
om til
noe fantastisk, godt og gledelig.

Jesus ønsker
å være med

Deg...


...Alltid

lørdag 26. november 2016

GLED DERE ALLTID...I dag viser 
www.bibel.no
dette :-)

Eller er det du 
Gud?  Gled dere alltid
i Herren!
Igjen vil jeg si:
Gled dere!


La alle mennesker få merke
at dere er vennlige.
Herren er nær.

Vær ikke bekymret
for noe!
Men legg alt dere har på hjertet,
fram for Gud.


Be
og kall på ham
med takk.


Og Guds fred,
som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter og tanker
i Kristus Jesus.


Til slutt, søsken:
Alt som er 
sant og edelt,
rett og rent,
alt som er verdt å elske og akte,
alt som er til glede
og alt som fortjener ros,
legg vinn på det!
Og alt dere har lært og tatt imot, 
sett og hørt hos meg,
gjør alt dette!


Så skal fredens Gud

være med dere.

www.bibel.no
Fil.4.4-9

onsdag 19. oktober 2016

TA IMOT HERRENS VELSIGNELSETa imot Herrens velsignelse:

Herren
velsigne deg
og
bevare deg!

Herren
la sitt ansikt lyse
over deg
og
være deg nådig!

Herren
løfte sitt åsyn
på deg
og
gi deg fred! 


Jesus sier:
«Jeg er brødet fra himmelen.»


Jesus delte ut brødet
fordi det var mange der
som var sultne.
Disiplene delte videre
av den maten som Jesus hadde velsignet.
Og alle fikk,
så mye de ville ha.
I dag er det Deg det gjelder.

Fordi Du tar imot
Herrens Velsignelse -
Har du fått
Herrens velsignelse.

Derfor har Du
en velsignelse
som
Du Er
for de
Du møter.

Et smil
Et vennlig ord
En bønn
Deg selv 
Den Du Er.


Du har
uante
velsignelser

Fordi du får det
fra Herren
og fordi Du gir videre.

Ta imot Herrens

Velsignelse!

lørdag 1. oktober 2016

Være til for II...............................?

På lørdag for en uke siden skrev jeg: 
«Være til for…...!!!

Hadde jeg ventet til søndag med innlegget,
tror jeg ikke det «hadde kommet frem».
Søndag morgen følte jeg at «vanninga mi» ikke fungerte.

Så er det som om det sier inne i meg:
"Det var riktig at du skrev det du skrev,
fordi
dette handler mest om Gud
som bruker oss, -
uavhengig av hva jeg føler."

Jeg forstår det ikke,
men Gud er med
uavhengig av mine følelser.
Jeg minnes om at jeg kan få lov til
å gå
i de gode gjerninger
som Gud på forhånd
har lagt ferdige
for at jeg skal
vandre  i dem.
(Fra Ef.2.8-10)

Takk Gud!
Du er med meg, -
og i meg -

Uavhengig av om jeg føler
oppturer
eller
nedturer.
Bjørn Eidsvåg synger, -
og det er som om Jesus sier:
Eg ser at du er trøtt…
har det vondt…
vil gi opp…
er redd…

men

Eg vil gå skritta med deg.
Eg vil grina med deg.
Eg vil leva med deg.
Eg har gjort død til liv for deg.

-     -     -     -     -     -     -

Jesus vil leva med deg
og
har gjort død til liv for deg.

-     -     -     -     -     -     -

Jak.4,8 sier:
Hold dere nær til Gud, 
så skal han holde seg nær til dere.

-     -     -     -     -     -     -

Mat.28 19 20
Gå derfor... 

 ...lær dem

å holde 
alt det jeg har befalt dere. 

Og se, 

jeg er med dere 
alle dager

inntil verdens ende.»