torsdag 21. juni 2018

JESUS SVARER:Joh.14
23 Jesus svarte:
«Den som elsker meg, 
vil holde fast på mitt ord,
og
min Far skal elske ham,
og
vi skal komme
og
bo hos ham.


26 Men Talsmannen,
Den hellige ånd,
som Far skal sende
i mitt navn,
skal lære dere alt og
minne dere om alt
det jeg har sagt dere.

torsdag 14. juni 2018

Kle på seg .......... noe nytt

Kle dere


i det nye mennesket,


som er skapt


i Guds bilde


til et liv


i sann rettferd


og


hellighet.


Vær gode

mot hverandre,

vis medfølelse

og

tilgi hverandre,

slik Gud har tilgitt 

dere

i Kristus.
Fra

www.bibel.no
Ef. 4 

vers 24 og 32

tirsdag 12. juni 2018

Lær meg Herre å være der du er


Lær meg Herre
å være der du vil
at jeg skal være.
Hjelp meg
og forstå
at du er
der jeg er.

Gud jeg ber
at du sender dem du vil
i min vei,
og gjør dem klare
for å møte Deg.


Ef.2.10
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd har lagt ferdige
for at vi skulle vandre
i dem.

 I Joh.15 sier Jesus:
 Bli i meg,
så blir jeg i dere.
Slik som greinen ikke kan bære frukt av seg selv,
men bare hvis den blir på vintreet,
slik kan heller ikke dere bære frukt
hvis dere ikke blir i meg.

Joh.14 sier Jesus noe viktig –
Tenk om du ikke kjenner
kjærligheten fra Gud,
fordi du ikke bruker tid med Ham, -
slik andre kjærlighetsforhold
blir «mindre og mindre»
hvis du ikke bruker tid
med den som er glad i deg.

18 Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn.
Jeg kommer til dere. 
19 Snart ser ikke verden meg lenger.
Men dere skal se meg,
for jeg lever, og dere skal også leve. 
20 Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min Far,
og at dere er i meg og jeg i dere.
    
21 Den som kjenner mine bud og holder dem,
han er det som elsker meg.
Og den som elsker meg, skal min Far elske.
Ja, også jeg skal elske ham og åpenbare meg for ham.»søndag 6. mai 2018

Hei - det er noe jeg vil si degNoe viktig.

Det handler om at Gud kan 
gjøre noe stort
i ditt liv.
Ja, han ønsker å gjøre det slik
at overnaturlige gode ting 
skjer rundt deg.

Trenger ikke det, sier du kanskje?

Knock and it will be opened to you.
...and to him who knocks it is opened.

Leste på engelsk i dag, 
for å se om Mat.7,7
sa meg noe mer?

Og det var som om jeg fikk svar. 
Når jeg banker på, -
når jeg henvender meg
til Gud, -
da kan jeg forvente 
noe bra.

Gud ønsker å bidra
med noe positivt
i livet ditt,
når du henvender deg
til ham.

1.Joh.3
22 Og det vi ber om,
får vi av ham.
For vi holder hans bud
og gjør
det som er godt
i hans øyne. 
23 Og dette er hans bud:
Vi skal tro på hans Sønn Jesu Kristi navn
og
elske hverandre,
slik som han bød oss. 
24 Den som holder hans bud,
blir værende i Gud
og Gud i ham.
Og at han er i oss,
det vet vi fordi
han har gitt oss sin Ånd.

mandag 30. april 2018

Hvordan har du det - egentlig?

Takk, - Jeg har det bra!
I går bestemte jeg meg for og «bløffe»,
og svarte:
«Jo, takk, - jeg har det bra»!
Og så, - etterpå kjente jeg, -
Dette var ikke jug.
Jeg har det BRA!
Jeg kjenner liksom en velsignelse i livet, -
Kjenner at Gud ER, -
Og ikke bare at han er, -
Men også at han er god mot meg.
Tenker at Gud skapte meg slik, -
Fordi han vil ha meg som den jeg er.
Jeg takker deg Gud, -
Selv om ikke alt er lett.
Jeg kan også takke Gud for, -
At jeg alltid har et «forbedringspotensiale», -
Og at Gud vil være med meg,
Slik at jeg slipper å streve alene,
med alt det jeg ikke fikser.
Jeg syns det er litt stilig,
Gud sier til meg:
Jeg skapte deg til gode gjerninger,
Og de har jeg lagt klare akkurat for deg, -
Fordi det var du som skulle vandre i dem.

Tenker videre om det å ha det BRA:
I det siste har jeg lært noe om,
At det å ha det bra, -
Handler ikke om å sammenligne mitt liv med andre,
Sammenligne meg mot et perfekt liv og en måleskala,
mot det å være 100 % vellykket.
Det handler heller ikke om, -
Hva noen enkelte mener om meg.
I dag, - og hver dag, -
Handler det om meg,
Som er skapt 100 %
Og tilgitt 100 %.
Takk Gud!
Min egen skala er 100 %.
Og i dag går du sammen med meg Herre, -
I de utfordringene som er, -
Og de som kommer.

torsdag 19. april 2018

Du er god nokPer Fugelli sa:
"Vi må lære å bli glade i
det som er 
godt nok,
si til oss selv og andre at
vi er gode nok
i stedet for å streve 
etter det perfekte."

Hva sier Gud?
Tror han ønsker å si:
Du er gode nok.
Og at
vi er perfekte
i Jesus Kristus,
fordi han døde
for alt
som ikke var perfekt.
Derfor
ser Gud på oss
som perfekte,
når vi har
tatt i mot
troen på
at Jesus døde
for feila
dine og mine.

Ja,
vi må være glade
for at Gud skapte oss
til å være slik han vil
at vi skal være.
Og
når vi ikke får det til
kan han ta over feila dine og mine.

Perfekt!Fra Ef.2
www.bibel.no
For av nåde
er dere frelst,
ved tro.
Det er ikke deres eget verk,
men Guds gave.
Det hviler ikke på gjerninger,
for at ingen skal skryte
av seg selv.
For vi er hans verk,
skapt i Kristus Jesus
til gode gjerninger,
som Gud på forhånd
har lagt ferdige
for at vi
skulle vandre
i dem.

mandag 9. april 2018

Tenk om Gud ikke tok feil?
Tenk om ikke Gud tok feil?
Jeg har truffet flere
som har snakker om 
at de valgte feil.

Tok Gud feil -
for en god stund siden -
og det gjorde
at du ble født?

Jeg prøver å spørre Gud -
Hva mente du med alle barna
som er skapt?

Jeg tror han svarer:
Jeg formet Deg
og gav Deg
Dine gode egenskaper.
Jeg så deg
Den gangen du var et foster
og
da du ble laget 
på hemmelig vis.

Kanskje Gud sier 
til Deg og Meg i dag:
"Ja, slik er det -
Og barna
som jeg skapte,
de ble akkurat
de du ser.
Jeg liker deg.
Derfor skapte jeg,
nettopp deg."Joh.3.16

For så høyt
har Gud elsket
.............verden
at han ga sin Sønn, den enbårne, 
for at
............hver den 
som tror på ham,
ikke skal gå fortapt,
men ha evig liv.

(linjen med........kan byttes ut med ditt navn)


Fra Salme 139

      Herre, du ransaker meg og du vet –    


      du vet om jeg sitter eller står,

          på lang avstand kjenner du mine tanker.

          

      Om jeg går eller ligger, ser du det,

          du kjenner alle mine veier.

          
      Før jeg har et ord på tungen, Herre,
          kjenner du det fullt ut.
          
      Bakfra og forfra omgir du meg,
          du har lagt din hånd på meg.
          
      Det er et under jeg ikke forstår,
          det er så høyt at jeg ikke kan fatte det.
          
      Hvor skulle jeg gå fra din pust,
          hvor kunne jeg flykte fra ditt ansikt?
          
      Stiger jeg opp til himmelen, er du der,
          legger jeg meg i dødsriket, er du der.
          
      Tar jeg soloppgangens vinger
          og slår meg ned der havet ender,
          
     da fører din hånd meg også der,
          din høyre hånd holder meg fast.
          
     Jeg kan si: «La mørket skjule meg
          og lyset omkring meg bli natt.»
          
     Men mørket er ikke mørkt for deg,
          natten er lys som dagen, mørket er som lyset.
          
     For du har skapt mine nyrer,
          du har vevd meg i mors liv.
          
     Jeg takker deg for at jeg er så underfullt laget.
          Underfulle er dine verk, det vet jeg godt.
          
     Knoklene mine var ikke skjult for deg
          da jeg ble laget på hemmelig vis og vevd dypt i jorden.
          
     Dine øyne så meg da jeg var et foster.
          Alle dager er skrevet opp i din bok,
          de fikk form før én av dem var kommet.
          
     Dine tanker, Gud, er dyrebare for meg,
          summen av dem er ufattelig!
          
     Teller jeg dem, er de talløse som sand,
          blir jeg ferdig, er jeg ennå hos deg.

søndag 1. april 2018

Påske for deg og meg


Påske for meg
handler om
at den også er for deg.

En påske med budskapet om
at vi alle
kan legge fra oss
alle feil og all elendighet.

Påske for meg
handler om
Guds godhet og omsorg.

Husker spesielt den gangen jeg skrev:
"Jeg møtte veggen, - men hvor ble den av?"

Jeg hadde det tungt.

Det var som å stå inntil en mur
som det var umulig å komme over eller rundt.
Det hjalp ikke med en indre stemme som sa
at det var lys når jeg så opp.
Og jeg klarte ikke strekke ut hendene,
for å ta imot hjelpen som kom.

Dagen gikk i svart.

Dagen etter var det som om noe sa inne i meg
at jeg skulle tegne korset.

Jeg tegnet korset.
Deretter skrev jeg ned en og en plage og elendighet
under dette korset.
Også andres elendigheter la jeg fra meg,
der under korset.

Da skjedde det noe.

Den mørke veggen
og det vonde inne i meg
ble mindre og mindre etter som jeg skrev ned en og en plage.
Samtidig merket jeg noe underlig vakkert.

Lyset,
gleden
og
freden
tok over
inne i meg.

Muren foran meg smuldret opp og ble borte.

Da jeg var ferdig med å skrive,
var mørket inne i meg
borte.

Lyset, gleden og freden hadde tatt over.

Dette minner meg om
at påske for meg er
at jeg innser
At Jesus døde på korset
for feila dine og mine,
og han vil vandrer sammen med oss
DER VI ER.
ALLTID.fredag 23. mars 2018

Et glimt av GudI dag
er dagen
da Gud ønsker å si oss
at vi kan velge å vandre i lyset,
fordi da ser vi mer.

Ja, Gud ønsker å gi deg
den hellige ånd,
og
ikke bare litt av den.

Det jeg mener er at:
Jeg tror
og jeg erfarer,
at Gud ønsker
å gi oss kreative evner,
evner som gjør
at vi vandrer
i det Gud vil 
at vi skal.

Ikke stress.

Plutselig viser Gud oss
en.

Plutselig takker
den ene
for at du er til,
fordi du viste
en
godhet.

Du viste
en
et glimt
av Gud.
Joh.8,12
Igjen talte Jesus til folket og sa:
«Jeg er verdens lys.
Den som følger meg,
skal ikke vandre i mørket,
men ha livets lys.»

lørdag 10. mars 2018

GUDS NATUR - FOR DEG - NÅ

I dag har Gud tanker
for Deg.
Han ønsker å gi Deg
godhet.

I går hadde Gud tanker
for Deg.
Han ønsket å gi Deg
det Du trang
for det livet
han ville at Du
skulle leve i går.

I morgen
har Gud
godhet og velsignelse
han ønsker å gi Deg.

I over i morgen
har Gud flere gode gaver
til nettopp Deg.

Min venn
det er to ting:

Det gode fra Herren
kommer til Deg
fordi
du har åpen kanal til
han som skapte nettopp 
Deg.

Guds godhet
fortsetter å strømme
fordi
du lar det strømme 
videre til De
Du møter
Din vei.

Du er som en elv,
åpen for å ta i mot
det Gud gir deg.

En elv får vann
ovenfra
som renner videre.
Ja, -
Slik er naturen
 og
Gud.

Guds natur

som er

Deg
og
Den
Du
møter
Fra
https://www.bibel.no/nettbibelen

Salme 36 9-10
De får nyte overfloden i ditt hus,
du lar dem drikke av din gledes bekk.
          
For hos deg er livets kilde,
i ditt lys ser vi lys.
Jer.2 13
For to onde ting har folket mitt gjort:
De har forlatt meg,
kilden med levende vann,
og hugget seg brønner,
sprukne brønner som ikke holder vann.


Fra Joh.7
Jesus ... ropte: 
«Den som tørster, 
skal komme til meg 
og 
drikke!
Den som tror på meg, 
fra hans indre 
skal det, 
som Skriften sier, 
renne elver 
av levende vann.»
Dette sa han om Ånden 
de som trodde på ham, 
skulle få.

-   -   -   -   -   -   -


LEVENDE VANN
HELT GRATIS
FOR DEG
OG MEG
OG DE VI MØTER