onsdag 14. februar 2018

Se, han blunder ikke og sover ikke.I går skrev jeg
om å be
til Gud, - Far 
som ser Deg.

I dag
blir jeg minnet om
at
«det ikke er så enkelt.»
Jeg ba om å finne noe viktig
som er borte.
Det var som om jeg fikk svaret
at det skal ligge
slik at jeg finner det i
«det rommet i kjelleren.»
Men jeg fant det ikke.
Hvorfor Gud?
Jeg forstår ikke?

Gud
nå må du våkne,
prøver jeg å si inne i meg.
Se, Han blunder ikke,
og sover ikke,
husker jeg fra salme 121.

Hold dere nær til Gud,
så skal han holde seg nær til dere,
Sier det også inne i meg, - fra Jak.4,8

Så er det som Gud minner meg om
mine erfaringer.

Erfaringene med
at jeg alltid kan be,
og at det alltid
blir annerledes
enn jeg tenker.

Erfaringer med
at Gud er med
å viser meg ting, -
viser meg mennesker.

Som den gangen Gud
ba meg å gå ut å be for sønnen
til postmannen.
Jeg som ikke visste om han hadde noen sønn.

Du kan lese om det her:

Eller som
en ukjent jeg traff
på sykkelveien.
Jeg fortalte at jeg jobbet med
en oppfinnelse 
jeg fikk ovenfra.
Og han svarte:
«Da har du uante muligheter.»
Og det ble en påminnelse for meg.
At når noe kommer fra Gud,
da er alt mulig.

Jeg kjenner at 
det skurrer litt inne i meg.
Er alt mulig
med Guds hjelp?

Tenk om det er slik med Gud,
at han ser til hjerte ditt.
Plutselig
kan han møte deg fordi du er «innom»
Eller
at
han møter deg
og er nær deg
fordi
du
holder deg
nær til ham.

Tenk om?


Salme 121

          Jeg løfter mine øyne mot fjellene.
          Hvor skal min hjelp komme fra?
        
     
2 Min hjelp kommer fra Herren,
          himmelens og jordens skaper.
        
     
3 Han vil ikke la din fot vakle,
          din vokter vil ikke blunde!
        
     
4 Se, han blunder ikke og sover ikke,
          Israels vokter.
        
   
  
5 Herren er din vokter,
           Herren er din skygge
          ved din høyre hånd.
        
     
6 Solen skal ikke skade deg om dagen,
          heller ikke månen om natten.
        
     
7 Herren skal bevare deg fra alt ondt.
          Han skal bevare ditt liv.
        
     
8 Herren skal bevare din utgang og din inngang
          fra nå og til evig tid.

tirsdag 13. februar 2018

NÅR DERE BER...
Når dere ber.....

MEN NÅR DU BER
skal du gå inn 
i rommet ditt 
og
lukke døren
og
be 
til din Far
som er 
i det skjulte.
Og 
din Far,
som ser 
i det skjulte,
skal lønne 
deg.


Fra dagens bibelord i bibel.no


tirsdag 6. februar 2018

Elske Herren din Gud og den du møter på din vei.36 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» 

37 Han svarte:
«‘ Du skal elske Herren din Gud
av hele ditt hjerte
og av hele din sjel
og av all din forstand.’ 

38 Dette er det største 
og første budet. 
39 Men det andre er like stort:

 Du skal elske din neste som deg selv.’ 

40 På disse to budene hviler hele loven og profetene.»

Les Matt 22,34-40 

Fra dagens bibelord:
https://www.bibel.no/Nettbibelen/Dagens-bibelord

Sideblikk:
Du klarer ikke å elske
en du ikke vet hvem er.

Herren Jesus
blir du kjent med
i bibel,
bønn
og sammen med andre

som lever i troen.

torsdag 1. februar 2018

GUD, TAL TIL MEG

Noe av min historie:
For meg var det forferdelig med norsk på skolen, -
det å skrive stil var «en lidelse».

Men for mange år siden fant jeg tilfeldigvis,
på Gudfeldig vis, - sangen:
Gud tal til meg
.

Etter å brukt denne sangteksten
som min bønn i over 20 år,
har Gud overrasket meg.

Plutselig forsto jeg
at Gud har hørt 


HER ER SANGEN:
Gud, tal til meg så mine ord
En tone bringe kan fra deg,
Så de som vill i verden fòr,
Kan atter finne livets vei!

O led meg så jeg lede må
Dem som tar feil av vei og sti,
Og styrk meg så jeg livets vann
En trett og motløs sjel kan gi!

Ja, styrk meg ved din Hellig Ånd
Så mens jeg selv på klippen står,
Jeg rekke kan en hjelpens hånd
Til dem som synker og forgår!

O tenn meg, sett min sjel i brann,
Fyll meg med nådens herlighet.
Salv du min tunge så jeg kan,
Rett vitne om din kjærlighet.

Ja, bruk meg, Herre, også meg,
Just som du vil, ja hvor og når,
Inntil engang ditt åsyn jeg
I evig klarhet skue får! 

T: Frances R. Havergal 1872

Fordi det er Gud som er virksom i dere
For det er Gud

som er virksom

i dere,

så dere både vil

og gjør

det som er etter Guds gode vilje.


Fil.2,13

torsdag 18. januar 2018

Jeg tror ikke på Gud når det er så mye elendighet
Jeg tror ikke på Gud når det er så mye elendighet,
sa en dame til meg.
En fantastisk flott dame,
som var opptatt av å gjøre det gode.
Hun gjorde mye positivt,
og jeg merket at hun var glad i mennesker,
og hun var slik at hun var en positiv forskjell
for de hun møtte.
I dag tenker jeg på denne
fantastiske flotte damen,
og om min tro på Gud.
Hvorfor er det så mye vondt i verden
samtidig som jeg tror på en god Gud
som kan hjelpe?

Denne fantastiske flotte damen,
har valg i livet -
hele tiden.
Hun kan velge
å være negativ, -
eller kan hun det?

Hm

Jeg tenker at vi alle har valg,
og det gjør vår verden
til den verden vi har.

Tenk om
Du og Jeg
skaper vår verden,
Den verden som er rundt oss, -
og at Gud har gitt oss fri vilje.
Tenk om 
det er derfor
det er noen som har det vondt og vannskelig,
fordi noen velger
onde valg i sine liv.


Tenk om
vår verden
ble bedre
fordi
vi var glade
i menneskene rundt oss.

Tenk om
vår verden
ble bedre
fordi
Gud er glad i Deg
og Den du møter.

Tenk om
vår verden
ble bedre
fordi
Gud gav Deg
inspirasjon,
lys, glede og fred, -
og fordi Du sa:
JaTakk!

Noen ganger
Plutselig
merkes

Gud.

Kanskje det er når
Du og Jeg
åpner opp
for en god Gud.

Noen ganger
merker jeg en glede og fred.

Noen ganger
har jeg merket at
innskytelser
inne i meg
betydde noe
for den jeg møtte.

Takk Gud! Bibelen sier:
Hold Dere nær til Gud
så skal han
holde seg nær til dere.
Og
Elsk hverandre!

-    -    -    -    -    -    -

Tenk om
Velsignelser fra Herren
fortsetter å komme,
fordi vi gir
og forteller videre
av det Gud gir oss
og viser oss.
Og 
verden ble litt bedre

Tenk om
Gud er God
mot Deg
og 
De Du møter. fredag 5. januar 2018

Det gjelder livet ditt


Dere er
Guds utvalgte,
helliget
og
elsket av ham.
Kle dere derfor
i inderlig medfølelse
og
vær gode,
milde,
ydmyke
og
tålmodige, 
så dere bærer over med hverandre
og
tilgir hverandre
hvis den ene har noe å bebreide
den andre.


Som Herren har tilgitt dere,
skal dere tilgi hverandre. 


Og over alt dette:
Kle dere
i kjærlighet,
som er båndet
som binder sammen
og gjør fullkommen.


La Kristi fred råde
i hjertet,
for til det ble dere kalt
da dere ble én kropp.


Og vær takknemlige!


La Kristi ord
få rikelig rom
hos dere!

Undervis og rettled hverandre
med all visdom,
syng salmer,
viser og åndelige sanger
til Gud
av et takknemlig hjerte. 


Og la alt dere sier 
og gjør,
skje
i Herren Jesu navn,
med takk til Gud, 
vår Far,
ved ham.i nettbibelen.

tirsdag 26. desember 2017

NOEN GANGER ER NÅ
Noen ganger
trengs stillheten

Noen ganger
trengs liv og spenning

Noen ganger
er livet
å bare være

Noen ganger
er livet
å vente.

Noen ganger
er ventingen,
veien til
det gode livet.

Noen ganger
kan være nå

kan bety
at det er
du må
gå videre
 Salme 119,2

Salige er de
som tar vare på 
hans lovbud,
som søker ham
av hele sitt hjerte.
Fil.4
Gled dere alltid
i Herren!
Igjen vil jeg si: Gled dere!
La alle mennesker få merke
at dere er vennlige.
Herren er nær.
Vær ikke bekymret
for noe!
Men legg alt dere har på hjertet,
fram for Gud.
Be og kall på ham
med takk.
Og Guds fred,
som overgår all forstand,
skal bevare deres hjerter
og tanker
i Kristus Jesus.